Miksi PAVA?

Pohjoisen audiovisuaaliset ammattilaiset PAVA ry on media- ja pelialan organisaatio, jonka tehtävänä on edistää alalla toimivien yritysten ja henkilöiden ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja pohjoisessa Suomessa. PAVA ry pyrkii edistämään media- ja pelialan yritysten tunnettavuutta niin toimialan sisällä kuin suuren yleisön keskuudessa.

PAVA ry on aktiivisesti yhteydessä poliittisiin vaikuttajiin ja elinkeinoelämän tukiorganisaatiohin ja pyrkii näin vaikuttamaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon audiovisuaalista toimialaa hyödyttävällä tavalla. PAVAn perustehtäviin kuuluu myös vaikuttaminen alan koulutuksen ja hanketoiminnan sisältöihin jäsenyritysten tarpeiden pohjalta.

Verkostoituminen yli toimialarajojen on pavalaisille tärkeää! PAVA edistää ja ylläpitää mielellään AV- ja pelialan yhteisöllisyyttä tapahtumien ja retkien muodossa. Vuoden kohokohtana järjestetään PAVA-gaala syyskuussa.

Tervetuloa mukaan!

PAVAn jäsenyrityksiä ovat

PAVAn logo

Jäsenyritys, lataa PAVAn logo käyttöösi