PAVAn jäsenille tarjolla 360° VR-opintoja

OAMK järjestää etuoikeudella PAVAn jäsenille 360 VR-sisältökoulutusta.

PAVAn jäsenille tarjolla 360° VR-opintoja

Oulun ammattikorkeakoulu tarjoaa etuoikeudella PAVAn jäsenille dokumentaarisen 360° VR-videosisällön suunnitteluun, käsikirjoittamiseen ja tuotantoon liittyviä opintoja. Opintojen tavoitteena on tuottaa lyhyt valmis dokumentaarinen 360° VR-videosisältö, jonka keskiöissä on tilakokemus ja läsnäolo. Kalustona käytetään muun muassa Kandao Obsidian R 8K -kameraa.

Opinnot järjestetään tammikuun 2019 – maaliskuun 2019 välillä OAMK:n Kotkantien toimitiloissa Oulussa. Mukaan ilmoittautuvan on oltava PAVAn jäsen sekä hallittava AV-tuotannon perustaidot. Opintojen kustannukset 1 op = 15€.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Hae mukaan viimeistään perjantaihin 18.1.2019 kello 16:00 mennessä ensisijaisesti sähköpostitse tuukka.uusitalo@oamk.fi, p. 040 141 5445.

Opintojaksojen sisällöt:

VR-videon käsikirjoittaminen (3 op):
Opiskelija ymmärtää dokumentaarisen elokuvan käsikirjoittamisen peruskäsitteistön ja hahmottaa 360° -dokumentaarisen elokuvan perusedellytyksiä ja ainutkertaisuutta. Toteutuksissa tilan ja paikan havaitseminen ja muutoksen kuvitteleminen kameran lokaation, äänen, koreografian, toiminnan ja valoilmaisun kautta ovat keskeisiä. Opiskelija hahmottaa tarinan tiloihin/lokaatioihin, jotka ovat tässä formaatissa syvempiä kertojia kuin syys-seuraussuhteisiin perustuvissa kerrontatavoissa. Opettajana Markku Heikkinen.

3D-kuvaamisen perusteet (3 op):
Opiskelija osaa tehdä tuotantotiimissä lyhyen 3D-video-ohjelman. Opintojaksolla tarkastellaan stereoskooppisen kuvauksen perusteita, toteutustapoja ja erityispiirteitä. Opettajana Jussi Finnilä.

VR-videon äänisuunnittelu (3 op):
Opiskelija tuntee VR-äänituotannon perusteet suunnittelusta loppumiksaukseen. Opiskelija tuntee VR-äänituotannoissa käytetyt yleisimmät ääniformaatit ja äänityöasemien lisäohjelmat. Opettajana Jussi Lappalainen.

VR-videotuotanto (5-12 op):
Opiskelija hallitsee 360° VR -videoproduktion tuotantovaiheet sekä niiden prosessit (tuotanto ja jälkituotanto). Opiskelija osaa käyttää tarvittavia menetelmiä, laitteistoja ja ohjelmistoja tarkoituksenmukaisesti. Opettajana Jukka Savilampi.

Esimerkkejä dokumentaarisista 360° VR -toteutuksista: