Oulun peliammattilaiset huolissaan yrityshautomon tulevaisuudesta

Oulun peliammattilaiset huolissaan yrityshautomon tulevaisuudesta

Oulun ammattikorkeakoulun syksyllä 2012 käynnistämä Oulu Game LAB (OGL) on kasvanut seitsemässä vuodessa pienestä pilottikokeilusta kannattavaksi peliyrityshautomoksi ja palkituksi koulutusviennin tuotteeksi. OGL:n opiskelijat ovat perustaneet kaikkiaan 18 uutta yritystä ja jopa toista sataa on työllistynyt Oulun pelialan yrityksiin.

– Nyt Oamk on tuhoamassa tämän kansainvälisesti noteeratun ja menestyvän toimintamallin, pelkäävät Oulun pelialan ammattilaiset.

– Vaikka toimintaa ei olla lopettamassa, sitä aiotaan muuttaa niin perustavanlaatuisesti, että ydintoiminta on tuhoutumassa. Muutosten jälkeen se ei tulisi enää palvelemaan pelialan työvoimatarpeita ja myös yritysten perustaminen OGL:n kautta hankaloituisi, toteavat Oulun pelialan toimijat.

Alan ammattilaisten suurin huoli on, että OGL:n luonne muuttuu yrityshautomo-yhteisöstä tavanomaiseksi ohjelmointipainotteiseksi koulutukseksi.

Palkitusta peliyhteisöstä tavanomaiseksi koodauskouluksi?

Oamk:n huhtikuisen tiedotteen mukaan yritysmentorit aiotaan vaihtaa pysyviin tuntiopettajiin, toiminta ujuttaa kulttuurialalta ICT-koulutuksen alaisuuteen ja leikata tuntuvasti pelikehittämiseen liittyvistä opintokokonaisuuksista.

Oamkin rehtori Jouko Paaso kommentoi Kalevan artikkelissa leikkaussuunnitelmia niukasti. Hänen mukaansa Lab-mallia kehitetetään siten, että se tuottaisi aikaisempaa enemmän yrityksiä. Tämä on aiheuttanut pelialan ammattilaisten piirissä ihmetystä, sillä väitteelle ei ole perusteita.

Kalevan haastatteleman Paason lausunnoista on keskusteltu muun muassa OGL:n tulevaisuutta pohtivassa avoimessa FB-ryhmässä ja Twitterissä. Keskusteluissa näkyy alan toimijoiden yhteinen huoli.

Yritysmentorit siirtävät käytännön tietoa

Oamk on pysynyt hiljaa vuoden 2021 jälkeisestä tilasuunnitelmista. OGL:n toiminta keskustan Apaja-korttelissa on varmaa vain pari tulevaa vuotta. Pelialan keskuudessa epäillään toiminnan siirtämistä Linnanmaalle, vaikka virallista päätöstä ei olekaan julkaistu.

Pelikampuksella Oulu Game LABin tiimityöskentely, mentorointi ja verkostoituminen ovat olleet hedelmällisiä: alan yritykset ovat samassa pihapiirissä vain käden ojennuksen päässä opiskelijoista. Muutto pois Apaja-korttelista tarkoittaisi opetuksen eristämistä pelitoimijoista.

Eri peliyrityksistä vierailleiden yritysmentoreiden ja luennoitsijoiden modernilla tasolla oleva tietotaito on puolestaan varmistanut, että nopeasti kehittyvän pelialan koulutus on vastannut viimeisimpiä tarpeita. Yritysmentoreiden käyttöä on pidetty kustannustehokkaana, sillä pienellä panostuksella oppilaille on saatu siirrettyä se ajanmukainen tieto, jota asiantuntijat käyttävät joka päivä omassa työssään.

Perusrahoitus laitettava kuntoon

Pelitoimijoiden keskuudesta ehdotetaan, että Oulu Game LABin toimintaa resursoitaisiin sadantuhannen euron vuosittaisella perusrahoituksella, jotta toiminta saataisiin pidettyä vähintään tähänastisessa palkitussa muodossaan.

Summalla saataisiin katettua riittävä määrä henkilökuntaa, ajantasainen laitteisto sekä vuokrat. Myös vertaisoppimista hyödyntävät DemoPath- ja GamePath-opintojaksot saataisiin järjestettyä kaksi kertaa vuodessa.

LAB-malli on kansainvälisesti kiitelty

Digitalisoituvassa maailmassa peliosaamista voidaan hyödyntää yli alarajojen ja työllisyysnäkymät ovat hyvät. Peliala on myös yksi Suomen vahvoista vientialoista ja siksi tuottava investointikohde. Oulu Game LABin kustannukset palautuvat siten moninkertaisina verokertyminä.

Oulu Game LAB -mallin nerokkuus on huomattu ja myös otettu käyttöön Japanissa, Romaniassa ja Slovakiassa. Maailmalla ymmärretään, että kovimmassa kärjessä pysyy vain panostamalla toimiviin alustoihin.

Oamk jarruttaa tietoisesti uusien kansainvälisten menestyspelipotentiaalien syntyä, jos se leikkaa OGL:n toiminnan juuriaan myöten irti tukiverkostostaan ja poistaa osa-alueet, jotka tekevät siitä ainutlaatuisen, kiinnostavan ja tuottavan. Toimintakulttuurin voi saada pyörimään myös toissijaisessa ympäristössä, mutta menestyvää ja uutta luovaa siitä syntyy pakottamalla vain harvoin.

Kannanoton takana ovat kymmenet oululaiset pelialan yrittäjät ja ammattilaiset.

Lisää aiheesta: