Pohjoisen tarpeita vastaavan työvoiman puute hidastaa AV-tuotantoja

Koulutustarve kysely tulokset

Pohjoisen tarpeita vastaavan työvoiman puute hidastaa AV-tuotantoja

Pohjoisen audiovisuaalisen alan yrityksissä uskotaan, että rekrytointitarve tulee kasvamaan vuoden aikajänteellä, selviää PAVA ry:n jäsenilleen tekemästä kyselystä. Työvoima- ja koulutustarvekyselyyn vastanneet yritykset kertovat, että tarvetta on nyt pääosin korkeakoulutetuille osa-aikaisille työntekijöille.

Noin 77% vastaajista on sitä mieltä, että toimialueelta ei löydy tarpeita vastaavaa työvoimaa, eikä myöskään alueellinen koulutus vastaa tarpeeseen. Työvoiman puute hidastaa tuotantoja ja sen pelätään heikentävän kasvumahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Korkeakoulutettua ja näkemyksellistä osaamista

Osaajia kaivataan muun muassa tuottajan, tuotteistajan, leikkaajan, äänittäjän, kuvaajan ja taloushallinnon asiantuntijan tehtäviin. Lisäksi pulaa on pelisuunnittelun ja -ohjelmoinnin ammattilaisista, käsikirjoittajista, näkemyksellisistä alkuperäisteoksia luovista tekijöistä (IPR-sisällöt) sekä muun muassa viestinnän että analytiikan asiantuntijoista.

Alan koulutusta toivotaan niin ikään laajasti elokuva- ja videotuotannon teknisiin tehtäviin sekä tuottamiseen liittyen. Pelialan AMK-koulutuksen alueellinen tarjota ja kurssimuotoinen opetusmuoto koetaan puutteelliseksi. Myös AV-kääntäjien ja kuvailutulkkien koulutuksiin toivotaan lisäresursseja.

Yrityksissä luotetaan kasvuun poikkeusajan läpi

Koronan aiheuttamasta poikkeustilanteesta huolimatta yli 60% kyselyyn vastanneista arvioi projektitilanteensa hyväksi nyt ja lähitulevaisuudessa. Luotto töiden määrän kasvuun nousi, kun arvioita ulotettiin muutaman vuoden päähän: yli 83% uskoo tuotantojen määrän kasvuun kahden-kolmen vuoden sisällä.

Suurin osa vastanneista tuotantoyhtiöitä

PAVA ry lähetti työvoima- ja koulutustarvekyselyn jäsenilleen lokakuun toisella viikolla. Kyselyyn vastasi viikon aikana yhteensä 13 jäsenyrityksen edustajaa, joista yli 60% oli tuotantoyhtiöistä, reilu 15% pelialan yrityksistä, reilu 15% tuotantopalvelua tarjoavista yrityksistä ja vajaa 8% freelancereitä tai opiskelijoita.

Pohjoisen audiovisuaaliset ammattilaiset PAVA ry on media- ja pelialan organisaatio, jonka toiminnassa on vajaa 30 yritystä ja kaikkiaan reilu sata jäsentä. Yhdistys edistää alalla toimivien yritysten ja henkilöiden ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja pohjoisessa Suomessa.

Lue lisää:

Oulun peliammattilaiset huolissaan yrityshautomon tulevaisuudesta
AV-alan menestys jää puolitiehen ilman nopeita koulutusratkaisuja